Martina Tesaříková

Diplomová práce

Využití sociálních sítí (social computing)

Social computing
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sociální sítě ve vybraném podniku, které slouží jako nástroj pro komunikaci se zákazníky. V diplomové práci byla částečně zpracována marketingová situační analýza podniku a byl proveden monitoring vybraných sociálních sítí, které podnik využívá. Data z analýzy vybraného podniku a monitoringu stránek podniku na sociálních sítích byla využita k sestavení dotazníku. Dotazník …více
Abstract:
This Diploma Thesis is focused on the social network in the selected company, which serves as a tool for communication with customers. In the Diploma Thesis has been partially elaborated marketing situational analysis of the company and was accomplish monitoring of selected social networks, which the company uses. Data from the analysis of the selected company and monitoring of pages on social networks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM3820

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
 • Vedoucí: Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.
 • Oponent: prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 42t6fm 42t6fm/4
17. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.