Mgr. Jiří Marek

Diplomová práce

Představy o životě a hodnotách žáků 5. tříd (Až já budu velký)

Ideas on life and values of 5th grade pupils (When I become an adult)
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jak žáci pátých ročníků základní školy vidí svoji budoucnost, jak si představují šťastný život a čeho chtějí v různých oblastech života dosáhnout. Teoretická část je zaměřena zejména na pojetí budoucnosti u žáků mladšího školního věku, kvalitu života, pojetí života v různých oblastech, jako je zaměstnání, vzdělání, rodina, domov a zájmy. V empirické části diplomové …více
Abstract:
The aim of my degree work is to find out how pupils in year 5 see their future, how they imagine their happy life and what they want to achieve in different fields of. The theoretical part is focused on younger pupils´ concept of future, quality of life, conception of life in different spheres, like employment, education, family, home and interests. In my empirical part, I deal with the results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Filová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta