Kristýna Fišerová

Bakalářská práce

Rodinné a ústavní formy náhradní rodinné péče

Family and institutional forms of alternative family care
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na náhradní rodinnou péči v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a metodickou část. V teoretické části je vymezen pojem rodina a jaký má význam pro dítě. Záměrem práce je poukázat na to, co se s dítětem stane, když rodina ve své péči selže, o čemž pojednávají následující kapitoly teoretické části. . Práce má získat, analyzovat a vyhodnotit informace …více
Abstract:
This presented bachelor thesis focuses on alternative family care in the Czech Republic. My thesis is divided into theoretical and methodical part. In the theoretical part is defined the concept of family and what is important for the child. The aim of the work is to show what happens to a child when the family fails in its care, which is dealt with in the following chapters of the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10994

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
 • Vedoucí: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
 • Oponent: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 2. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 42vnb0 42vnb0/4
4. 2. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
4. 2. 2019
Kohout, J.
5. 2. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.