Iva HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální, ekonomické, zdravotní dopady krátkodobé nezaměstnanosti na věkovou skupinu 45 - 55 let

Social, economic and health impacts of short-term unemployment on the age group of 45-55 years
Anotace:
Tato práce pojednává o řešení problému krátkodobé nezaměstnanosti věkové skupiny 45 - 55 let, zvýšení informovanosti o možnosti rekvalifikace a celoživotního vzdělávání.Práce se věnuje popisu zkoumaného sociálního vzorku, rozboru sociálních, ekonomických a zdravotních dopadů krátkodobé nezaměstnanosti a popisu celoživotního vzdělávacího programu a jeho jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tento teoretický …více
Abstract:
The bachelor's thesis discusses the solution of the problem of short-term unemployment in the age group of 45-55 year old, raising the possibility of retraining scheme and Lifelong Learning. The thesis deals with the studied social sample, analysis of social, economic and health impacts of short-term unemployment and description of lifelong education program and its various educational fields. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Vozáb

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Iva. Sociální, ekonomické, zdravotní dopady krátkodobé nezaměstnanosti na věkovou skupinu 45 - 55 let. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta