Mgr. Sharbel Eduardo Luzuriaga, Ph.D.

Doctoral thesis

Utilization of compatibilization and stabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste

Utilization of compatibilization and stabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste
Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá optimalizací recyklační metody pomoci vhodného kompatibilizační-stabilizačního systemu, sloužící k zlepšení užitných vlasností získaného recyklátu, tj., mechanické vlasnostni, procesní i světelné stabilitu. Halvními cíli disertační práce tedy bylo: 1. Zkoumání stability jednotlivých polymerních složek vůčí degradačnímu namahání, když jsou podrobené jak tepelnému …more
Abstract:
The aim of this work is to find a optimal recycling procedure which involves suitable compatibilization and stabilization methods imparting both enhanced mechanical properties, processing, and light stability to the resulting recyclate. The scope of the present dissertation comprises three sections. 1. Assessment of the degradation behavior of individual plastic components when exposed to artificial …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2009
  • Supervisor: Ivan Fortelný
  • Reader: RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Horák, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Chemistry / Macromolecular Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.