Mgr. Sharbel Eduardo Luzuriaga, Ph.D.

Doctoral thesis

Utilization of compatibilization and stabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste

Utilization of compatibilization and stabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste
Anotácia:
Předložená disertační práce se zabývá optimalizací recyklační metody pomoci vhodného kompatibilizační-stabilizačního systemu, sloužící k zlepšení užitných vlasností získaného recyklátu, tj., mechanické vlasnostni, procesní i světelné stabilitu. Halvními cíli disertační práce tedy bylo: 1. Zkoumání stability jednotlivých polymerních složek vůčí degradačnímu namahání, když jsou podrobené jak tepelnému …viac
Abstract:
The aim of this work is to find a optimal recycling procedure which involves suitable compatibilization and stabilization methods imparting both enhanced mechanical properties, processing, and light stability to the resulting recyclate. The scope of the present dissertation comprises three sections. 1. Assessment of the degradation behavior of individual plastic components when exposed to artificial …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedúci: Ivan Fortelný
  • Oponent: RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Horák, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Chemistry / Macromolecular Chemistry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.