Bc. Lucia Opáleková

Master's thesis

Slovensko-česká přeshraniční spolupráce a její přínos pro rozvoj příhraničních regionů

Slovak-Czech cross-border cooperation and its benefits for border regions development
Abstract:
The main goal of my diploma thesis is to conduct a complex analysis of the Slovak - Czech cross-border cooperation and its benefits for border regions development in years 2007 - 2013. The thesis mainly focuses on complex information regarding the program structure, schedule of activities and especially on the financial allocation. There are also particular projects discussed and these are used as …viac
Abstract:
Cieľom práce je prevedenie komplexnej analýzy Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Práca sa sústreďuje na štruktúru programu, ako aj na harmonogram výziev a najmä na jeho finančnú alokáciu. Pozornosť je ďalej venovaná vybraným projektom, ktoré slúžia ako prípadové štúdie, resp. príklady dobrého využitia prostriedkov v prospech rozvoja prihraničných …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta