Bc. Radka Vašáková

Bakalářská práce

Záchyt spalniček ve Fakultní nemocnici Brno v souvislosti s epidemií v Ústeckém kraji v roce 2014

Detection of measles in the University Hospital Brno in connection with the epidemic in the Usti nad Labem Region in 2014
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala onemocnění spalničkami. V teoretické části jsem popsala virus spalniček včetně jeho přenosu, klinického průběhu onemocnění a možných komplikací. Důležitou částí potom byla kapitola o prevenci, zvláště o očkování proti spalničkám a kapitola o eradikaci spalniček. Zmiňuji se i o imunitní odpovědi a diagnostice onemocnění. V praktické části popisuji soubor pacientů …více
Abstract:
In my bachelor thesis I focused on measles infection. In the theoretical part I described the measles virus, including its transmission, clinical course of the disease and possible complications. Important part was the chapter about prevention, especially about measles vaccination and eradication. I also mention immune response and disease diagnostics. The practical part describes a cohort of patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Alena Krchňáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta