Bc. Zdeněk Prokeš

Diplomová práce

Projekt zabezpečení budovy malé firmy a perimetru

A Project for Securing Small Company Buildings and Perimeters
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížit veřejnosti oblast bezpečnostních technologií a seznámit ji se způsoby zabezpečení objektů a perimetru. V teoretické části je zpracován rozbor jednotlivých typů zabezpečovacích systémů. Součástí práce je také katalog prvků poplachových zabezpečovacích systémů nabízených na tuzemském trhu. V praktické části jsou vytvořeny dva návrhy elektronického zabezpečení budovy …více
Abstract:
The aim of the thesis is get closer for a general public of the security area. Apprise them with the means of security objects and a perimeter security. In the theoretical part there is processed analysis of the various types of the security systems. Thesis also includes the catalog of the elements of the alarm systems offered on the domestic market. In the practical part there are created two proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016
Zveřejnit od: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prokeš, Zdeněk. Projekt zabezpečení budovy malé firmy a perimetru. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe