Bc. Zdeněk Prokeš

Master's thesis

Projekt zabezpečení budovy malé firmy a perimetru

A Project for Securing Small Company Buildings and Perimeters
Abstract:
Cílem diplomové práce je přiblížit veřejnosti oblast bezpečnostních technologií a seznámit ji se způsoby zabezpečení objektů a perimetru. V teoretické části je zpracován rozbor jednotlivých typů zabezpečovacích systémů. Součástí práce je také katalog prvků poplachových zabezpečovacích systémů nabízených na tuzemském trhu. V praktické části jsou vytvořeny dva návrhy elektronického zabezpečení budovy …more
Abstract:
The aim of the thesis is get closer for a general public of the security area. Apprise them with the means of security objects and a perimeter security. In the theoretical part there is processed analysis of the various types of the security systems. Thesis also includes the catalog of the elements of the alarm systems offered on the domestic market. In the practical part there are created two proposals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016
Accessible from:: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Prokeš, Zdeněk. Projekt zabezpečení budovy malé firmy a perimetru. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe