Monika Sedílková, DiS.

Bakalářská práce

Sociální dilema eutanazie ve společnosti

Social dilemma of euthanasia in society
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Sociální dilema eutanazie ve společnosti. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu eutanazie a její druhy. Zabývá se historií eutanazie a pohledem medicíny, práva a etiky na tuto problematiku. Pojednává o eutanazii v jiných zemích a objasňuje názory zastánců a odpůrců. Praktická část je zaměřena na názory veřejnosti. Nezabývá se jen tím, zda s eutanazií souhlasit …více
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is "Social dilemma of euthanasia in society". Its theoretical part focuses on explaining the term "euthanasia" and its various kinds. It deals with the history of euthanasia as well as the viewpoint of medicine, law, and ethics to these issues. The thesis describes euthanasia in other countries and explains the standpoints of both its advocates and opponents. Its practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedílková, Monika. Sociální dilema eutanazie ve společnosti. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe