Bc. Marie Vlková

Bakalářská práce

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce anglického jazyka. Účelem empirického výzkumu bylo zjistit používané metody hodnocení na druhém stupni základních škol. Byla použita kvantitativní metoda výzkumu. Teoretická část byla rozdělena do dvou hlavních kapitol. První se týkala specifických poruch učení se zaměřením na dyslexii. Druhá kapitola popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of evaluation used for pupils with specific learning difficulties in English language teaching. The purpose of the empirical research has been to find out used methods of evaluation at lower secondary schools. Quantitative methods of research were used. The theoretical part has been divided into two main chapters. The first one concerns specific learning difficulties …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta