Theses 

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching – Bc. Marie Vlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Vlková

Bakalářská práce

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching

Evaluation of Pupils with Specific Learning Difficulties in English Langugage Teaching

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce anglického jazyka. Účelem empirického výzkumu bylo zjistit používané metody hodnocení na druhém stupni základních škol. Byla použita kvantitativní metoda výzkumu. Teoretická část byla rozdělena do dvou hlavních kapitol. První se týkala specifických poruch učení se zaměřením na dyslexii. Druhá kapitola popisuje různé metody hodnocení, Evropské jazykové portfolio a český legislativní systém s ohledem na žáky se specifickými poruchami učení. Dotazník byl navržen tak, aby prozkoumal znalosti a zkušenosti učitelů týkající se metod hodnocení u žáků se specifickými poruchami učení. Očekávání byla porovnána s výsledky výzkumu v závěru.

Abstract: This bachelor thesis deals with methods of evaluation used for pupils with specific learning difficulties in English language teaching. The purpose of the empirical research has been to find out used methods of evaluation at lower secondary schools. Quantitative methods of research were used. The theoretical part has been divided into two main chapters. The first one concerns specific learning difficulties with emphasis on dyslexia. The second chapter describes the different methods of evaluation, the European Language Portfolio and Czech legislation system towards pupils with specific learning difficulties. The empirical part contains a research study. . The questionnaire was designed to explore the knowledge and experience of teachers concerning assessment methods for pupils with specific learning difficulties. The expectations have been compared with the research results in the conclusion.

Keywords: Specifické poruchy učení, dyslexie, hodnocení, metody hodnocení, individuální přístup, výuka anglického jazyka Specific Learning Difficulties, dyslexia, assessment, assessment methods, individual approach, English language teaching.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:42, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz