Martina Dostálová

Bakalářská práce

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Hodonín

Evaluation of present state and the management of selected specially protected areas in the district Hodonín
Anotace:
V této bakalářské práci bylo hodnoceno 6 maloplošných zvláště chráněných území v okresu Hodonín o celkové rozloze 108,15 ha. U každého území byl podrobně rozebrán jeho současný stav a péče a byly vyhodnoceny výsledky, a to za pomoci metodiky určené k hodnocení ZCHÚ (Svátek, Buček 2005). Pomocí této metodiky získáme rychlý a efektivní přehled o současném stavu a péče o chráněná území.Práce je sestavena …více
Abstract:
In this bachelor work was evaluated 6 small specially protected areas (SPA) in the district Hodonin a total area of 108.15 hectares. There is detailed disassembly present state and management in every one protected areas and interpretation results were evaluated with the assistance of a methodology designed to test the SPA (Svátek, Buček 2005). Using this methodology, we get a quick and efficient overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 436wro 436wro/2
9. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
9. 5. 2017
Zerdaloglu, S.
10. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.