Ing. Ivana Bartoňová

Diplomová práce

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky

Financial statements according to International Financial Reporting Standard for SMEs
Anotace:
Tématem diplomové práce Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky je sestavení účetní závěrky vybraného podniku v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky a následné porovnání s účetní závěrkou sestavenou dle národní legislativy. Teoretická část je zaměřena na harmonizaci účetnictví v Evropské unii a také …více
Abstract:
The topic of the master’s thesis Financial statements according to International Financial Reporting Standard for SMEs is a compilation of financial statements of the selected company according to International Financial Reporting Standard for SMEs and subsequent comparison with the financial statements prepared in accordance with the national legislation. The theoretical part is focused on harmonization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Kováříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta