Theses 

Aplikace principů managementu 2.0 v českém prostředí – Klára Gajová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára Gajová

Diplomová práce

Aplikace principů managementu 2.0 v českém prostředí

Implementation of management 2.0 principles in Czech businesses

Anotace: Tato diplomová práce s názvem Aplikace principů managementu 2.0 v českém prostředí se zaměřuje na inovativní způsoby řízení firem a jejich přístup k zaměstnancům. Cílem práce je na základě kvalitativního výzkumu zjistit, do jaké míry a v jaké formě jsou principy managementu 2.0 prosazovány ve vybraných firmách na českém trhu. Teoretická část práce obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti managementu, důvody pro inovaci manažerského modelu a popis přístupů k manažerským funkcím v tradičním i alternativním řízení organizací založený na dostupné odborné literatuře. Praktická část zkoumá, zda se teoretická východiska managementu 2.0 objevují i v české praxi. Kromě analýzy dostupných informací je praktická část postavena především na hloubkových rozhovorech s manažery a zaměstnanci českých společností vykazujících navenek charakteristiky inovativního přístupu k managementu. Práce je přínosná zejména pro manažery firem a studenty managementu, kteří z ní mohou čerpat poznatky o trendech v řízení firem 21. století. Pro budoucí uchazeče o práci je diplomová práce zdrojem informací o inovativních zaměstnavatelích na českém trhu.

Abstract: This Master´s thesis entitled Implementation of management 2.0 principles in Czech businesses focuses on innovative ways of managing companies and their employees. The aim of the work is to evaluate based on qualitative research to what extent and in what form are management 2.0 principles pursued in the Czech business environment. The theoretical part contains definitions of basic management concepts, reasons of management model innovation and description of management practices used in both traditional and alternative management. Based on academic literature, the theoretical part prepares the ground for practical work. The practical part is in addition to the analysis of available information based primarily on interviews with managers and employees of Czech companies that are outwardly practicing various approaches to management 2.0. The work is beneficial especially to business executives and management students, who can deepen their knowledge about management trends in the 21st century. The thesis can serve to future job applicants as a source of valuable information on innovative employers on the Czech market.

Klíčová slova: nové trendy v managementu, inovativní management, alternativní management, Management 2.0

Keywords: alternative management, new trends in management, Management 2.0, innovative management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Háša
  • Oponent: Alena Svobodová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70129

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz