Mgr. Barbora Bolfová, DiS.

Bachelor's thesis

Monstra v románu Baudolino a jejich zdroje

Monsters in the Novel Baudolino and their Sources
Anotácia:
Bakalářská práce „Monstra v románu Baudolino a jejich zdroje“ se snaží o stručné vysvětlení pojmu ošklivost a objasnění významu monster ve středověku za pomoci estetiky nezměrného. Středověká fascinace exotickými zeměmi souvisí se vznikem padělaného listu kněze Jana, objevujícího se v románu Baudolino. Druhá část práce se zabývá vybranými monstry z románu Baudolino. Práce zjišťuje, zda jsou monstra …viac
Abstract:
Bachelor thesis ,,Monsters in the novel Baudolino and their sources“ aims to briefly explain therm ugliness and clarify the meaning of monsters in the Middle Ages with help of aesthetics of immense. Medieval facination of exotic countries associated with emergence of false letter by priest John, appearing in the novel Baudolino. Second part of thesis deals with chosen monster from novel Baudolino. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics

Práce na příbuzné téma