Mgr. Tomáš Kozárek

Diplomová práce

Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009

Recognition and Enforcement of Desicions under the Council Regulation (EC) No 4/2009
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou uznávání a výkonu rozhodnutí v oblasti vyživovací povinnosti v rámci Evropské unie. V jejím rámci dochází k analýze nového unijního nařízení o výživném č. 4/2009 a postupů v něm obsažených. Proces uznání a výkonu rozhodnutí je následně porovnán s dalšími unijními předpisy, které se touto problematikou zabývají. V závěru práce je shrnut a zhodnocen vztah nového …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of recognition and execution of the maintenance obligation within the European Union. An analysis of the new EU alimony regulation n° 4/2009, as well as the processes inluded in it, is performed within the framework of the thesis. The process of verdict recognition and execution is then compared with other EU regulations, which also deal with these issues. The conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta