Vlastimil CIGOŠ

Bakalářská práce

CRM - Customer Relationship Management ve vybrané organizaci a jeho zhodnocení

CRM -- Customer Relatioship Management in the Selected Organization and its Evaluation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá celkovým seznámením se systémem CRM (Customer Relationship management) pro řízení vztahů se zákazníky jako hlavním nástrojem pro koordinaci obousměrné komunikace a optimalizaci využití získaných informací. Cílem je celkové shrnutí teoretických podkladů a posouzení využití systému v praxi. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje všeobecnému …více
Abstract:
The bachelor work is concerned with general acquainting with the system of CRM (Customer Relationship Management) for customer relationship management as the main instrument for coordination and optimization of twoway communication using the information obtained. The goal is a summary of theoretical background and use of assessment in practice. The thesis is divided into two parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIGOŠ, Vlastimil. CRM - Customer Relationship Management ve vybrané organizaci a jeho zhodnocení. Uherské Hradiště, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management