Theses 

Komplexní řešení integrovaného systému v rodinném domě – Bc. Ruth Jánská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ruth Jánská

Diplomová práce

Komplexní řešení integrovaného systému v rodinném domě

A Complex Resolution of an Integrated System in a Domestic House

Anotace: Diplomová práce řeší problematiku integrovaných systémů v budovách. Na konkrétním projektu jsou zhodnoceny důležité parametry a navrženy změny v souladu s ekonomickým a ekologickým provozem budovy. Je vypracován návrh tepelné soustavy, návrh přípravy teplé vody solární soustavou a je integrován sběrnicový systém elektroinstalace. V dalších kapitolách je navržen systém pro hospodaření s dešťovou vodou a nastíněna implementace zabezpečovacího systému. Závěrem jsou navržené změny ekonomicky zhodnoceny.

Abstract: This diploma thesis deals with an issue of integrated systems in buildings. On a particular project of a family house are evaluated important parameters proposed to the economical and ecological building operation. There is a project of heating system, solar hot water heating system and there is BUS control system integrated. In other chapters, system for rainwater management and security system are planned. All proposed changes are economically evaluated.

Klíčová slova: solární systém, biomasa, KNX, tepelná soustava, elektroinstalace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43909 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Jánská, Ruth. Komplexní řešení integrovaného systému v rodinném domě. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz