Bc. Tomáš Horník

Bakalářská práce

Úloha interního auditu v procesu řízení podniku

The Role of Internal Audit in the Process of Business Management
Anotace:
Většinu podnikových procesů provázejí nejrůznější hrozby. K eliminaci těchto hrozeb je možné používat interní audit, který za pomoci nezávislé, objektivní, ujišťovací a konzultační činnosti se zaměřuje na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci a díky tomu slouží jako nástroj odhalující strategická rizika, kterým se každý podnik snaží předcházet. Cílem práce bude provedení interního …více
Abstract:
The most of business processes are surrounded with the variety of threats. For the elimination of these threats it is possible to use internal audit which uses independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations and due to that it serves as a tool that reveals strategic risks which each company tries to prevent. The goal of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance