Mgr. Klaudia Czimbalíková

Master's thesis

Immigrants Integration and Public Service in the UK: Expectations and Reality

Immigrants Integration and Public Service in the UK: Expectations and Reality
Abstract:
Práca skúma vzťah medzi integráciou imigrantov a verejnými službami. Cieľom práce je ukázať aký dopad má integrácia imigrantov na poskytovanie verejných služieb, ale taktiež ako prístup k verejným službám ovplyvňuje integráciu imigrantov. Prvá časť práce sa venuje historickým udalostiam a ich vplyvom na vývoj aktuálnej situácie. V ďalších častiach práca popisuje teóriu integrácie a popisuje rôzne pohľady …more
Abstract:
This thesis investigates the relationship between immigrant integration and the public services. The aim of the thesis is to show what impact does integration of immigrants have on the provision of public services, but also how does access to public services affect integration of newcomers. The first section examines the historical events and how they influenced the development of current trends. Later …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Reader: M.A. Ailsa Marion Randall

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta