Mgr. Anna Prišegemová

Diplomová práce

Prístup soft law v medzinárodne právnej regulácii klimatických zmien

Soft Law Approach in the International Climate Change Regime
Abstract:
This master thesis deals with the issue of the soft law approach in the international climate change law. It studies the use of this legal instrument in the international climate change law. The main aim of this thesis is to evaluate the effectivity of soft law approach in the international climate change law and the influence of soft law to adoption of the legally binding Paris Agreement on the climate …více
Abstract:
Táto práca sa venuje problematike soft law prístupu v medzinárodne právnej regulácii klimatických zmien. Skúma využitie tohto právneho nástroja v medzinárodnom práve klimatických zmien. Hlavnými cieľmi tejto práce je posúdiť efektivitu soft law prístupu v oblasti medzinárodného práva klimatických zmien a vplyv soft law na prijatie právne záväznej Parížskej dohody o klimatických zmenách.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo