Bc. Rostislav Podhrázský

Diplomová práce

Využití notace BPMN 2.0 při návrhu zlepšení podnikových procesů

Use of BPMN 2.0 notation in the proposal of business process improvement
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení podnikových procesů ve firmě, která se zabývá distribucí elektroniky. Konkrétně se jedná o procesy evidence docházky a aktualizace navigátoru produktů. Práce vychází z detailní business analýzy probíhajících podnikových procesů ve firmě, která zvažuje možnost jejich zlepšení pro podporu a zefektivnění své činnosti. Základní použitou metodou při výzkumu je …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose the improvement of business processes in a company dealing with electronics distribution. Specifically, it concerns the processes of recording, attendance and updating the product navigation. The thesis is based on a detailed business analysis of the ongoing business processes in the company, wich considers the possibility of improving them to support and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/k9jpc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Manažerská informatika / Manažerská informatika