Monika VEDRALOVÁ

Bakalářská práce

Účinnost kurzu pro zhubnutí a navození změn životního stylu u osob s nadváhou a obézních.

The Efficiency of Fat-fighting Course and Dieting as well as Lifestyle Changes with the Over-weight and the Obese.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem odborně vedeného kurzu pro zhubnutí na způsob života účastníků a udržitelnosti dosaženého stavu.Teoretická část práce je rozdělena na tři tematické okruhy. První okruh vymezuje pojmy nadváha a obezita, způsoby jejich měření a hodnocení, prevalenci v ČR a ve světě a její následky. Druhým tematickým okruhem jsou složky výživy. Okruh vymezuje základní složky výživy spolu …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the influence of professionally led slimming course on the lifestyle of the participants and its sustainability. The theoretical part of the thesis has been divided into three parts. The first part defines the terms of overweight and obesity, methods of their measuring and evaluation and its prevalence in the Czech Republic and worldwide as well as its consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEDRALOVÁ, Monika. Účinnost kurzu pro zhubnutí a navození změn životního stylu u osob s nadváhou a obézních.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp.