Bc. Daniel Ďubašík

Diplomová práce

Biokompatibilizace syntetických polymerních materiálů

Bio Compatibilization synthetic polymer materials.
Anotace:
Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací nových funkcionalizovaných polymerních materiálů na bázi polylaktidu. Polylaktidový substrát byl podroben vícestupňové fyzikálně chemické modifikaci za účelem získání upraveného povrchu polymerního materiálu s možností aplikace pro hojení ran. Vícestupňový proces spočíval v plazmové úpravě s následujícím povrchovým roubováním a imobilizací glukosaminu …více
Abstract:
This thesis deals with preparation and characterization of novel functionalized polymer materials based on polylactide. Polylactide substrate was subjected to multistep physico-chemical approach in order to obtain surface modified polymer material applicable in wound healing. Multistep procedure consisted in plasma treatment with subsequent surface grafting and glucosamine immobilization. Such prepared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ďubašík, Daniel. Biokompatibilizace syntetických polymerních materiálů . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů