Josef BENEK

Bachelor's thesis

Využití magnetické levitace

The usage of magnetic levitation
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na podmínky magnetické levitace a jednotlivé principy, kterými je prakticky řešena. Dále jsou popsány realizace daných principů v praktických systémech a jaké jsou snahy o jejich zlepšení. Praktická část je poté zaměřena na teoretickou i praktickou část ručního výpočtu a návrhu cívky (elektromagnetu), která může být použitelná pro realizaci …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on theoretical description of principles and requierements, which are needed for practical realization of magnetic levitation. There are descriptions of principles in specific systems, including their improvements. Practical part of thesis is focused on theoretical and practical part of manual calculation of design of coil (electromagnet), which could be used for realization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Roman Pechánek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEK, Josef. Využití magnetické levitace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Applied electrical engineering / Applied electrical engineering