Michal Doležel

Bakalářská práce

A Production Process Analysis of a Selected Company

A Production Process Analysis of a Selected Company
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on a production process analysis of a selected company. The goal of this thesis is to analyze the production process of the company on a basic level and to find a potential bottleneck that would be then analyzed with the aim of improving it. The thesis is divided into a theoretical and an analytical part. The theoretical part focuses on the production process, lean production …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu ve vybrané společnosti. Cílem práce je stručná analýza výrobního procesu společnosti a nalezení úzkého místa, které by bylo následně detailně analyzováno za účelem jeho zlepšení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá výrobním procesem, štíhlou výrobou a metodou SMED. Praktická část je složena z popisu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležel, Michal. A Production Process Analysis of a Selected Company. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe