Iva VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů

Desorption of heavy metal ions from carbonaceous adsorbents
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat průběh desorpce měďnatých a kademnatých iontů ze tři typů uhlíkatých adsorbentů (Silcarbon SW-20, Norit A Supra, briketované uhlí) použitím kyseliny dusičné a destilované vody. Byla sledována rychlost a účinnost desorpce, ale byl také prozkoumán vliv pH na desorpci.
Abstract:
The aim of this thesis was examinate the course of desorption of copper and cadmium ions from three types of carbonaceous adsorbents (Silcarbon SW-20, Norit A Supra, briquetted coal) by using nitric acid and distilled water. Desorption rate and efficiency was monitored, but the effect of pH on desorption was also investigated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Iva. Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta