Marika Jelínková

Bakalářská práce

Chráněné bydlení jako prostředek sociální rehabilitace osob s mentálním postižením

Secure housing like a facility for social habilitation for people who are mentally affected
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá službou chráněného bydlení jako prostředkem sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku osob s mentálním postižením, charakteristiku ústavní péče, na oblast vzdělávání lidí s mentálním postižením a na práva postižených lidí. Dále je v teoretické části popsaná sociální politika vztahující se k osobám s mentálním …více
Abstract:
This thesis focuses on the protected housing facility as a means of social rehabilitation available to people with intellectual disabilities.Its theoretical part deals with the typical features of mentally disabled people and the characteristics of asylum care, as well as with the education and the rights of people with mental disorders. In addition, the social policy applicable to mentally challenged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB258

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: Miroslava Javorská
  • Oponent: Jana Levická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv