Lucie ČEŇKOVÁ

Bakalářská práce

Evidence dlouhodobého hmotného majetku v nevýdělečné organizaci se zaměřením na fázi pořízení tohoto majetku

Evidence of long-term tangible property in the nonprofit organization with focus on the phase of acquisition of long-term tangible property
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jednotlivé způsoby pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Účetní jednotka si může vybrat, zda daný majetek bude financovat z vlastních zdrojů, prostřednictvím finančního leasingu nebo bankovního úvěru. Než se však začnu tomuto tématu věnovat, je třeba ještě v teoretické části uvést základní informace týkající se pořizování dlouhodobého hmotného majetku. Praktická …více
Abstract:
The purpose of this bachelor work is to evaluate the ways of long-term tangible asset acquisition. Accounting unit can choose to either use own resources, financial leasing or use the bank credit. Before I get to this topic, it is vital to introduce basic information of Long-term tangible asset acquisition.Practical part is dedicated to individual ways of property funding. For better picture I perform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Hlaváčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEŇKOVÁ, Lucie. Evidence dlouhodobého hmotného majetku v nevýdělečné organizaci se zaměřením na fázi pořízení tohoto majetku. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 44g15f 44g15f/2
6. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2013
Bulanova, L.
8. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.