Dominika PAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Benkovského potoka

Selected Fluvial geomorphic Landforms in the Benkovsky potok Drainage basin.
Anotace:
Bakalářská práce je tematicky zaměřena na fluviální tvary v regionu střední Moravy, zájmovým vodním tokem je Benkovský potok, který má charakter jak přírodního vodního toku, tak i vodohospodářsky upraveného toku. Pro seznámení s okolí byla sepsána základní fyzicko-geografická charakteristika, které předcházela rešerše odborné a regionální literatury s důrazem na studie a dokumentace o revitalizaci …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the fluvial forms in Central Moravia, interest watercourse is Benkovský stream, which has the character of both the natural water flow, and water management adjusted the flow. For better familiarization with the surroundings was written physical-geographic characteristics that preceded the research expertise and regional literature with emphasis on the studies and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Dominika. Vybrané fluviální tvary reliéfu v povodí Benkovského potoka. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 44gly8 44gly8/2
9. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 5. 2013
Marklová, E.
10. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.