Mgr. Hana Horáčková

Diplomová práce

Výuka programování v jazyce Python pro střední školy

Teaching Programming in Python for Secondary Schools
Anotace:
Tato práce obsahuje zhodnocení jazyka Python z hlediska jeho vhodnosti pro výuku programování na střední škole. Následně je rozebrán jazyk Python podle vyučovaných oblastí programování. Poslední částí jsou praktické příklady doplněné o metodické pokyny pro učitele.
Abstract:
This thesis contains an assessment of the Python language from point of view of its suitability programming teaching at secondary schools. Subsequently the Python language is analyzed by the areas of programming that are taught. The last part is practical examples supplemented by methodical guidelines for teachers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky