Theses 

Výuka programování v jazyce Python pro střední školy – Mgr. Hana Horáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hana Horáčková

Diplomová práce

Výuka programování v jazyce Python pro střední školy

Teaching Programming in Python for Secondary Schools

Anotace: Tato práce obsahuje zhodnocení jazyka Python z hlediska jeho vhodnosti pro výuku programování na střední škole. Následně je rozebrán jazyk Python podle vyučovaných oblastí programování. Poslední částí jsou praktické příklady doplněné o metodické pokyny pro učitele.

Abstract: This thesis contains an assessment of the Python language from point of view of its suitability programming teaching at secondary schools. Subsequently the Python language is analyzed by the areas of programming that are taught. The last part is practical examples supplemented by methodical guidelines for teachers.

Klíčová slova: Python, výuka programování, programovací jazyk pro výuku, příklady pro výuku programování, střední školy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz