Bc. Eva Týlová, DiS.

Diplomová práce

Návrh komunikační strategie pro Regionální produkt Opavské Slezsko

The Opavian Silesia Regional Product Communication Strategy Proposal
Anotace:
Tématem diplomové práce je navržení komunikační strategie pro Regionální produkt Opavské Slezsko. Cílem této diplomové práce je navrhnout komunikační strategii, jejíž aplikací v praxi dojde ke kvalitnější informovanosti návštěvníků turistické oblasti Opavské Slezsko o turistické nabídce a místních produktech, k jejich motivaci k delšímu pobytu v této destinaci, a také k podpoře podnikatelských subjektů …více
Abstract:
The topic of the present diploma thesis is a proposal of a communication strategy for the Regional Product Opavian Silesia. The aim of this thesis is to suggest a communication strategy the application of which will result in the tourists being provided with more information about the region Opavian Silesia, tourist offers, as well as the local products. It will motivate the tourists to stay in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Týlová, Eva. Návrh komunikační strategie pro Regionální produkt Opavské Slezsko. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace