Theses 

Planning and budgeting system with a focus on P&L statement within ABB, s.r.o – Luboš Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance and Accounting for Common Europe

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Luboš Procházka

Diplomová práce

Planning and budgeting system with a focus on P&L statement within ABB, s.r.o

Planning and budgeting system with a focus on P&L statement within ABB, s.r.o

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na podnikový rozpočtový systém s důrazem na rozpočtovou výsledovku. První část práce poskytuje teoretický základ pro pochopení procesů plánování a rozpočtování včetně jejich hlavních charakteristik s tím, že výrazný prostor je především vyhrazen rozpočtování. Závěr teoretické části je zaměřen na hlavní podnikový rozpočet jakožto klíčový rozpočet organizace. Zvláštní pozornost je pak věnována rozpočtu výkazu zisku a ztráty. V praktické části práce je na základě teoretických poznatků provedena analýza, diskuse a celkové posouzení rozpočtového systému a finanční a manažerské výsledovky v konkrétní mezinárodní, výrobní společnosti.

Abstract: The final project focuses on the budgeting system with special emphasis on the income statement. The first part of the thesis provides a theoretical background of planning and budgeting processes and their main characteristics. It is particularly budgeting that is elaborated on in greater detail. The end of the theoretical part presents the master budget, the key budget in an organization, and gives special attention to budgeted income statement. In the practical part of the thesis, the theoretical background is employed to analyse, discuss and assess the budget system of a specific company, together with its financial and managerial income statements.

Klíčová slova: výsledovka, systém rozpočtů, rozpočty

Keywords: income statement, budget process, budgets

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Wagner
  • Oponent: Ondřej Matyáš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61157


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:40, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz