Mgr. Šárka Rathouzská

Bakalářská práce

Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu

Tumour heterogeneity of colorectal cancer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu a jeho cílenou protinádorovou léčbou. Ta je v současné době zvažována u pacientů na základě vyšetření mutačního stavu genu KRAS. Hlavní náplní praktické části byla analýza mutačního stavu genu KRAS u vybraných pacientů a na základě této analýzy stanovení míry heterogenity genu KRAS u daných tumorů.
Abstract:
This thesis deals with the issue of colorectal cancer and its target anticancer therapy, which is currently being considered for the patients based on the testing of mutational state of the KRAS gene. The experimental part of this thesis is focused on the analysis of the mutational state of the KRAS gene for selected patients and from the results of this analysis determination of the degree of heterogeneity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta