Kangyu Wang

Master's thesis

Valuation of a Company in the Beverage Industry under the Risk Terms

Valuation of a Company in the Beverage Industry under the Risk Terms
Abstract:
In diploma thesis, we estimated the expected value of Tsingtao Brewery Co., Ltd. at the end of 2012 by using DCF method. In the valuation processes, we used OLS method to regress the sales function, Monte Carol simulation and Cholesky decomposition to evaluate 10,000 scenarios of sales in the future for 5 years and then we made financial plans, calculated cost of capital by WACC method. In the WACC …more
Abstract:
In diploma thesis, we estimated the expected value of Tsingtao Brewery Co., Ltd. at the end of 2012 by using DCF method. In the valuation processes, we used OLS method to regress the sales function, Monte Carol simulation and Cholesky decomposition to evaluate 10,000 scenarios of sales in the future for 5 years and then we made financial plans, calculated cost of capital by WACC method. In the WACC …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava