Bc. Martina Hromadová

Diplomová práce

Preference žáků maturitních předmětů a výuko-vých metod na Masarykově gymnáziu Vsetín

The students preferences of graduation exam subjects at the Masaryk Grammar School in the town of Vsetin
Anotace:
Práce se zabývá, jak již sám název napovídá, preferencí žáků vyučovaných maturitních předmětů a používaných metod výuky na Masarykově gymnáziu Vsetín. Teoretická část je zaměřena na výstupy jednotlivých maturitních předmětů v návaznosti na Školní rámcový program a dále na specifikaci jednotlivých používaných metod výuky. Praktická část popi-suje metody a realizaci výzkumu. Výsledky jsou shrnuty v závěru …více
Abstract:
My thesis, as the title is saying, is dealing with the prefereces of the students concerning the subjects regarding the Maturita Exam and also the methods of teaching at Masaryk Grammar School in Vsetin. The theoretical part aims at the outputs of single graduation subjects following The School Framework and further more at the specification of the prac-tised teaching methods. The practical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hromadová, Martina. Preference žáků maturitních předmětů a výuko-vých metod na Masarykově gymnáziu Vsetín. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe