Bc. Šárka Vetchá

Bakalářská práce

Analýza zkušeností mentorů z projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na ZŠ“

Analysis of experience of mentors from the project "City of Brno improves the quality of education in primary schools"
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkušeností mentorů z projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách.“ Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, z nichž první dvě se zabývají popisem projektu, vymezením pojmu mentoring a pozicí mentora ve školním prostředí. Poslední kapitola teoretické části přibližuje profesní profil sociálního pedagoga …více
Abstract:
This thesis deals with the experience of mentors engaged in the project "City of Brno improves the quality of education in primary schools." The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains three chapters, the first two deal with the description of the project, analyse mentoring and the position of the mentor in the school environment. The last chapter presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta