Radek Blížkovský

Diplomová práce

Analýza koaličního chování stran na krajské úrovni

Analysis of Coalition Behaviour of Political Parties at the Regional Level
Anotace:
Nutnost uzavírat koalice doprovází většinu legislativních orgánů v prostředí vícestranických systémů bez přímo volené exekutivy, mezi které lze řadit i stranický systém v České republice. Práce se zabývá analýzou koaličního jednání a krajských koalic ustavených po volbách do zastupitelstev krajů v roce 2000, 2004, 2008 a 2012. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaké faktory, trendy a vzorce chování …více
Abstract:
Need to form a coalition accompanies most of legislative bodies in multi-party systems without directly-elected executive, including party system in the Czech Republic. This thesis analyses coalition building processes and coalitions formed after regional elections in 2000, 2004, 2008 and 2012. Main goal is to identify what factors, trends and party behaviour patterns affects coalitions bargaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: Jan Němec
  • Oponent: Aleš Lisa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44520