Ing. Kristýna Tučková

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Childern and Youth
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na "Prostředky marketingové komunikace cílené na děti a mládež." teoretická část je zaměřena na marketing, marketingový mix a marketingovou komunikaci. Podrobněji se věnuje reklamě a druhům reklamy, především na internetovou reklamu. Velká část je také věnována dětem a mládeži a jejich socializaci. Hlavním cílem praktické části, je zjistit do jaké míry se dá mládež …more
Abstract:
The mean object of this thesis is "Means of marketing comminacations targeted at children and youth." The theoretical part is focused on marketing, marketing mix and marketing communication. It provides an analysis of advertising and types of advertising, especially internet advertising. A part is also dedicated to children and young people and their socialization. The main aim of the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2015
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication