Bc. Ondřej Černý

Diplomová práce

Reflexe a sebereflexe učitelů tělesné výchovy

Reflection and self-reflection of physical education teachers
Anotace:
Magisterská práce poukazuje na důležitost reflexe a sebereflexe v osobnostním a profesním rozvoji učitele tělesné výchovy. Zabývá se rozvojem profesních kvalit pedagoga na základě využití metod a technik reflexe a sebereflexe. Cílem práce je zmapování způsobů reflexe a sebereflexe u vybraných učitelů tělesné výchovy a jejich využití pro profesní a osobnostní růst učitele. Šetření prokázalo, že tito …více
Abstract:
The thesis points out the importance of reflection and self-reflection in the personal and professional development of a physical education teacher. It deals with the development of the professional qualities of the teacher based on the use of methods and techniques of reflection and self-reflection. This work aims to map ways of reflection and self-reflection of selected physical education teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Janák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií