Bc. Ondřej Kubesa, Ph.D.

Diplomová práce

Vývoj a v využití vícekanálových biosensorů pro stanovení kvality vína

Development and usage of multichannel biosensors for the determination of wine quality
Anotace:
Bioelektronický jazyk lze charakterizovat jako zařízení sestavené z mnoha 1 kanálových biosenzorů schopných měřit nejrůznější analyty. Výsledkem je odezva, která je přímo úměrná koncentraci analytů v roztoku. Tato diplomová práce přímo navazuje na balakářskou práci téhož autora. Svým experimentálním charakterem se zabývá především vývojem zmíněného bioelektronického jazyka a některými kroky nutnými …více
Abstract:
Bioelectronic tongue can be characterized as a device built up from number of 1 channel biosensors, which are capable to measure many different analytes. The result is a response which is directly proportional to analyte concentration in the solution. This diploma thesis is directly related to the bachelor thesis from the same author. With its experimental character it primarily deals with the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Žeravík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta