Bc. Veronika CHROMÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže v současnosti

The factors influencing the present criminality of young people
Abstract:
Úkolem bakalářské práce bylo detailně rozebrat faktory, které ovlivňují kriminalitu mládeže v současnosti. Práce se skládá ze čtyř samostatných kapitol, které jsou dále členěny na oddíly. První kapitola je věnována rozboru tří klíčových pojmů, které jsou rozhodující pro zkoumaní vybrané problematiky. Jde o pojmy:kriminalita, mládež a kriminalita mládeže. Druhá kapitola se zabývá popisem stavu, vývoje …more
Abstract:
The task of the thesis was to analyze in detail the factors influencing the present criminality of young people. The thesis consists of four independent chapters which are divided into sections. The first chapter focuses on the analysis of three key terms which are essential for the examination of chosen issues. The terms are as follows: criminality, young people and criminality of young people. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009
Accessible from:: 29. 4. 2009
Identifier: 1015871

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHROMÁ, Veronika. Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže v současnosti. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy