Bc. Veronika CHROMÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže v současnosti

The factors influencing the present criminality of young people
Anotácia:
Úkolem bakalářské práce bylo detailně rozebrat faktory, které ovlivňují kriminalitu mládeže v současnosti. Práce se skládá ze čtyř samostatných kapitol, které jsou dále členěny na oddíly. První kapitola je věnována rozboru tří klíčových pojmů, které jsou rozhodující pro zkoumaní vybrané problematiky. Jde o pojmy:kriminalita, mládež a kriminalita mládeže. Druhá kapitola se zabývá popisem stavu, vývoje …viac
Abstract:
The task of the thesis was to analyze in detail the factors influencing the present criminality of young people. The thesis consists of four independent chapters which are divided into sections. The first chapter focuses on the analysis of three key terms which are essential for the examination of chosen issues. The terms are as follows: criminality, young people and criminality of young people. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Zverejniť od: 29. 4. 2009
Identifikátor: 1015871

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHROMÁ, Veronika. Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže v současnosti. Brno, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy