Theses 

Concept of National Identity in News Reporting – Bc. Květa Suchá

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Bc. Květa Suchá

Master's thesis

Concept of National Identity in News Reporting

Concept of National Identity in News Reporting

Abstract: Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry pomáhá novinové zpravodajství chránit národní identitu (identitu příslušné skupiny) jak ji popisuje Henri Tajfel v Teorii sociální identity. Za tímto účelem byly vybrány a analyzovány novinové titulky dvou národních deníků (z USA Velké Británie), které popisují jednu mezinárodní událost, jejímiž účastníky jsou představitelé obou národů. Cílem zkoumání je zjistit, jakou strategii noviny uplatňují k ochraně národní identity a jaké jazykové prostředky k tomu využívají.

Abstract: The aim of this thesis is to explore whether newspaper coverage adheres to protection of national (in-group) identity proposed by Henri Tajfel’s Social Identity Theory. For this purpose headlines of two national newspapers (one from the US and one from the UK) with large coverage of the international event which members of both nations were parts of were selected and analysed. The aim of the analysis is to find out what strategy is employed by the newspapers to protect national identity and what linguistic means are used.

Keywords: Key words, News reporting, headlines, national identity, Social Identity Theory, in-group protection, binary oppositions, nationality, language of newspapers, transitivity, syntactic structures, word choice

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 02:01, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz