Vít KRINČEV

Diplomová práce

Původ smíchu

The Origin of Laughter
Anotace:
Diplomová práce primárně zobrazuje historický přehled různých názorů na smích slavných filozofů a v menším počtu i lékařů a jiných myslitelů až do počátku 20. století a hodnotí je. Součástí je i stručný přehled a charakteristika smíchu v době, kdy tito autoři žili. Práce je z historického hlediska zaměřena na civilizovanou evropskou kulturu a později i na Severní Ameriku. Práce zobrazuje různé názory …více
Abstract:
This thesis primarily depicts the history of the different views on laughter famous philosophers and a smaller number of doctors and other intellectuals until the early 20th century and evaluated. It also includes a brief overview of the characteristics and laugh at a time when these authors lived. The work is historically focused on civilized European culture and later to North America. The work shows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRINČEV, Vít. Původ smíchu. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma