Mgr. Zuzana Strnadelová

Bakalářská práce

Cukr z pohledu nutričního terapeuta

Sugar from the viewpoint of dietician
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem „Cukr z pohledu nutričního terapeuta“ se zabývá problematikou cukru – vysvětlením rozdílu mezi sacharidy a cukry, dále jeho historií, výrobou, spotřebou. Je zde objasněna problematika cukru ve výživě, cukru a zdraví a mýtů o cukru. Praktická část je hodnocena pomocí dotazníkového šetření, kdy bylo zkoumáno povědomí dospělé populace o mýtech o cukru a následně byla zjišťována …více
Abstract:
The thesis „Sugar from the perspective of dietitian“ deals with the issues of sugar – explanation of the difference between carbohydrates and sugars, history of sugar, production of sugar and consumption of sugar. There are explained issues of sugar in the diet, sugar and health and myths about sugar. The practical part is evaluated by using a questionnaire survey, when was examined adults awareness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Petrová
  • Oponent: Mgr. Jana Spáčilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.