Alena BLAŽKOVÁ

Bakalářská práce

Keramická nádoba

Pottery vessel
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit soubor nádob z keramické hlíny. Nádoby typu konvice, cukřenka, podšálky, misky, vázy byly vyrobeny točením na keramickém kruhu. Keramika byla doplněna kovovým materiálem použitým na držátka konvice a mísy. Teoretická část obsahuje popis historického vývoje keramiky. Dále je zde popsána praktická část práce, která zahrnuje shrnutí výtvarného záměru, navrhování …více
Abstract:
The aim of my bachelor work it to create a set of vessels made of ceramic clay. The vessels such a teapot, a sugar bowl, saucers, bowls and vases are created on a potter's wheel. The Pottery has been complemented by metal used for jug handles and bowls. The theoretical part contains a description of the historical development of ceramics. Then there is a description of practical part the work, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Potůčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Alena. Keramická nádoba. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická